About / Contact

Dalinames mokslo darbų žurnalu „Įžvalgos“ 2020 Nr. 1
Pilną žurnalą rasite čia


Džiaugiames aktyviu dalyvavimu, gausybe įvairių institucijų tyrėjų atliktų tyrimų ir pateiktų įžvalgų pranešimuose bei straipsniuose. Smagu, kad pranešimai siejasi su konferencijos tema – verslo ir mokslo sinergija inovatyviems sprendimams, tai tik parodo temos svarbą ir aktualumą.
Kviečiame paskaityti konferencijai pateiktus pranešimus, viliamės jie Jums suteiks naujų minčių, idėjų ir noro dar labiau gilintis į analizuojamas sritis, diskutuoti ir atrasti dar daugiau spredimų. Labai tikimės kitais metais vėl sukviesti į šią konferenciją ir galėti gyvai prie apskrito stalo generuoti idėjas ir dalintis žiniomis.
Leidinys ĮŽVALGOS yra ruošiamas, pateikti straipsniai redaguojami ir tikimės pasidalinti rezultatu iki mokslo metų pabaigos.
Būkite sveiki ir linkime sėkmingų darbų!

 1. Skaitmeninės rinkodaros galimybės turizmo versle (Doc. Dr. D. Labanauskaitė, E. Jonuškienė)
 2. Miesto prekės ženklo vystymo koncepcija (L. Bivainienė) (Teorinė prieiga, Video)
 3. Universalių kompetencijų svarba įsidarbinimui (M. Kiškytė)
 4. Pardavimo skatinimas imitacinėje bendrovėje „Miglė“ (Dr. M. Išoraitė, I. Kojelytė)
 5. Jaunų vartotojų pirkimo elgsena ir požiūris į inovatyvius maisto produktus (Dr. A. Pečiūrienė)
 6. Lietuvos svetingumo sektoriaus darbuotojų poreikis žmogiškųjų išteklių kaitos ir naujųjų technologijų kontekste (Dr. D. Oželienė, D. Baltrūnaitė, D. Jakštienė, J. Voišnis)
 7. The role of influencers on the purchasing decision of clients (Dr. M. Išoraitė, Dr. I. Alperytė, G. Svirbutaitė-Krutkienė)
 8. Win-win partnerysčių formavimas novatoriškiems rinkodaros sprendimams (Doc. Dr. M. Dilys) (Video)
 9. Imitacinių bendrovių veiklos galimybės realaus verslo kontekste – praktikantų požiūris (J. Bojorovienė)
 10. Lietuvos gyventojų preferencijos renkantis lietuviškus produktus tyrimas (Dr. M. Išoraitė, J. Šerkšnienė)
 11. Darni turizmo plėtra Lietuvos regionuose (R. Narkūnienė)
 12. Inovatyvių technologinių sprendimų reklamos gamyboje įtaka reklamos ir komunikacijos specialistų parengimo procesams: darbdavių ir studentų požiūris (Dr. M. Išoraitė, D. Aktas, L. Fedosejava, E. Grigūnas, B. Vaitėnienė, R. Krukonienė, E. Masiulė)
 13. Profesinės veiklos praktikos organizavimo įmonėje vertinimas, studentų požiūriu (J. Leonavičienė)
 14. Šiuolaikiniam darbuotojui reikalingos kompetencijos: ar aukštasis mokslas yra tam pasiruošęs? (V. Gegužienė, E. Kamienas)
 15. Istorijų pasakojimas krizių komunikacijoje (Doc. Dr. M. Černikovaitė)

SVARBŪS POKYČIAI! Dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje norime informuoti apie planuojamus pokyčius konferencijai balandžio 23 d.

Kas pasikeičia? Nebebus fizinio susitikimo Vilniaus Kolegijos Verslo Vadybos fakultete balandžio 23 d.

Kaip vyks konferencija? Konferencijos leidinys ir toliau planuojamas, todėl kviečiame rašyti straipsnius žurnalui ĮŽVALGOS. Taip pat konferencijos internetiniame puslapyje viešinsime paruoštus pranešimus tų dalyvių, kurie neruošia publikacijų, tik pranešimus. Todėl jeigu planavote ruošti straipsnį ar pranešimą – niekas nesikeičia, lauksime Jūsų medžiagos el. paštu iki anksčiau nurodytų terminų. Užsiregistravusius dalyvius greitu metu informuosime el. paštu apie galimas pranešimų formas. Dalyvio mokestis nesikeičia.

Kilus daugiau klausimų rašykite el. paštu g.gruode@vvf.viko.lt


Kviečiame į mokslinę – praktinę konferenciją
VERSLO IR MOKSLO SINERGIJA INOVATYVIEMS SPRENDIMAMS
2020 m. balandžio 23 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas (Didlaukio g. 49, Vilnius)


Konferencijos tikslas – suburti įvairių sričių (ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansų ir apskaitos, technologijų, turizmo, transporto) mokslininkus, tyrėjus, praktikus bendrai diskusijai apie galimus bendrus kūrybiškus sprendimus, taikant ateities inovacijas praktinėje veikloje. Konferencijos formatas – apskritojo stalo praktikumas, sukurs dalyviams galimybes įsitraukti į diskusijas, ieškoti bendrų sprendimų.

Konferencijos sekcijos:

 • Rinkodara ir komunikacijos,
 • Verslas ir vadyba,
 • Turizmas ir svetingumas,
 • Technologijos ir inžinerija,
 • Logistika ir transportas.

Konferencijos koncepcija:

Konferencija atidaroma plenariniu posėdžiu, kurio metu pranešimus apie verslo ir mokslo sinergiją skaitys bei sėkmės istorijomis dalinsis verslo pasaulio atstovai. Vėliau numatytas darbas penkiose teminėse sekcijose, kurių metu konferencijos dalyviai (kurie registravosi skaityti pranešimą ar pateikti publikaciją) bus kviečami 3-5 min. prie apskritojo stalo pristatyti savo temą bei jos pagrindu iškeltus tris probleminius klausimus, taip siekiant paskatinti konferencijos dalyvius diskusijai bei bendrai sprendimų paieškai.  Kiekvienos sekcijos profesionalūs moderatoriai padės ne tik kryptingai dirbti, skatins diskutuoti, tačiau tikslingai apibendrins savo grupės darbą. Baigiamajame konferencijos posėdyje moderatoriai aptars sekcijų darbą, pristatys po tris aktualiausius diskusijose išryškėjusius klausimus. 

Svarbiausios datos:

Dalyviams su santrauka:
registracija pratęsiama iki kovo 15 d. užpildant elektroninę formą https://conference.vvf.viko.lt/
iki 2020 m. kovo 15 d. konferencijos mokesčio pervedimas.
Teikiantiems publikaciją:
iki 2020 balandžio 2 d. straipsnių rankraščiai pateikiami publikuoti mokslo žurnale „Įžvalgos”. Žurnalas referuojamas EBSCO duomenų bazėje.

Pilnus straipsnius siųsti g.gruode@vvf.viko.lt kartu su izvalgos@utenos-kolegija.lt

Konferencijos mokestis:

Dalyvavimo mokestis be straipsnio – 30 EUR asmeniui
Dalyvavimo mokestis su straipsniu – 50 EUR asmeniui.
(konferencijos dalyvio rinkinys, kava, pietūs, pažymėjimas).

Kontaktiniai asmenys:

Organizacinio komiteto vadovė Greta Gruodė, tel.: +37067367502, el. paštas: g.gruode@vvf.viko.lt
Mokslinio komiteto vadovė Jūratė Aksomitienė, tel.: +37068723894, el. paštas: jurakso@gmail.com


Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas ir Utenos kolegija


We kindly invite you to a scientific conference
BUSINESS AND SCIENCE SYNERGY FOR INNOVATIVE SOLUTIONS
2020 April 23 Faculty of Business Management, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences (Didlaukio str. 49, Vilnius)


The aim of the conference is to invite economics, management, marketing, tourism, finance, accounting and other spheres scientists, researchers and practitioners for a joint discussion for business and science cooperation seeking for creative and innovative solutions. The format of the conference – round table discussions will create an opportunity for attendees to be involved and search for solutions.

Conference tracks

 • Marketing and Communications,
 • Business and Management,
 • Tourism and Hospitality,
 • Technology and Engineering,
 • Logistics and Transport.

Concept of the conference:

The conference is opened with a plenary meeting, where representatives of business world are going to deliver presentations about the synergy of business and science and to share success stories. Later the work is planned in five thematic workshops, where all the conference participants will be invited to present their topic and three research questions formulated on the basis of their topic in the round table discussion for 3-5 min. The participants will also be encouraged for a discussion and common search for solutions. Professional moderators in each workshop will not only help to work in a targeted way and will encourage discussions but also will summarise the work in their workshops. During the concluding meeting of the conference the moderators will discuss work in their workshops and will present three most urgent problems revealed during the workshop discussions.

Key dates:

For participants with an abstract:
by 2020 March 15,. registration by filling in the electronic form https://conference.vvf.viko.lt/
by 2020 March 15 conference fee transfer.
April 1, 2020 full papers are submitted for publication in the scientific journal INSIGTS. ISSN 2669-0330. The journal will be referred in the EBSCO database.

Please send full papers to g,gruode@vvf.viko.lt

Conference fee:

Entry fee – 30 EUR per person
The entry fee with an article is EUR 50 per person.
(conference participant kit, coffee, lunch, certificate).

Contacts:

Organizing Committee chairman Greta Gruodė, phone: +37067378502, email: g.gruode@vvf.viko.lt
Scientific Committee chairman Jūratė Aksomitienė, phone: +37068723894, email: jurakso@gmail.com


The conference is organized by Vilnius kolegija/University of Applied Sciences Faculty of Business Management and Utena University of Applied Sciences