About / Contact

Kviečiame į mokslinę – praktinę konferenciją
VERSLO IR MOKSLO SINERGIJA INOVATYVIEMS SPRENDIMAMS
2020 m. balandžio 23 d. Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas (Didlaukio g. 49, Vilnius)


Konferencijos tikslas – suburti įvairių sričių (ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansų ir apskaitos, technologijų, turizmo, transporto) mokslininkus, tyrėjus, praktikus bendrai diskusijai apie galimus bendrus kūrybiškus sprendimus, taikant ateities inovacijas praktinėje veikloje. Konferencijos formatas – apskritojo stalo praktikumas, sukurs dalyviams galimybes įsitraukti į diskusijas, ieškoti bendrų sprendimų.

Konferencijos sekcijos:

  • Rinkodara ir komunikacijos
  • Verslas ir vadyba,
  • Turizmas ir svetingumas,
  • Tecnologijos ir inžinerija,
  • Logistika ir transportas

Svarbiausios datos:

Dalyviams su santrauka:
iki 2020 m. vasario 23 d. registracija užpildant elektroninę formą https://conference.vvf.viko.lt/
iki 2020 m. kovo 2 d. konferencijos mokesčio pervedimas.
Teikiantiems publikaciją:
iki 2020 balandžio 2 d. straipsnių rankraščiai pateikiami publikuoti mokslo žurnale „Įžvalgos” . Žurnalas referuojamas EBSCO duomenų bazėje.

Konferencijos mokestis:

Dalyvavimo mokestis be straipsnio – 30 EUR asmeniui
Dalyvavimo mokestis su straipsniu – 50 EUR asmeniui.
(konferencijos dalyvio rinkinys, kava, pietūs).

Kontaktiniai asmenys:

Organizacinio komiteto vadovė Greta Gruodė , tel.: +37067367502, el. paštas: g.gruode@vvf.viko.lt
Mokslinio komiteto vadovė Jūratė Aksomitienė, tel.: +37068723894, el. paštas: jurakso@gmail.com


Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas ir Utenos kolegija


We kindly invite you to a scientific conference
BUSINESS AND SCIENCE SYNERGY FOR INNOVATIVE SOLUTIONS
2020 April 23 Faculty of Business Management, Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences (Didlaukio str. 49, Vilnius)


The aim of the conference is to invite economics, management, marketing, tourism, finance, accounting and other spheres scientists, researchers and practitioners for a joint discussion for business and science cooperation seeking for creative and innovative solutions. The format of a conference – a round table discussions will create an opportunity for attendees to be involved and search for solutions.

Conference tracks

  • Marketing and Communications
  • Business and Management,
  • Tourism and Hospitality,
  • Technology and Engineering,
  • Logistics and Transport

Key dates:

For participants with an abstract:
by 2020 February 23,. registration by filling in the electronic form https://conference.vvf.viko.lt/
by 2020 March 1 conference fee transfer.
April 1, 2020 full papers are submitted for publication in the scientific journal INSIGTS. ISSN 2669-0330. The journal will be referred in the EBSCO database.

Conference fee:

Entry fee – 30 EUR per person
The entry fee with an article is EUR 50 per person.
(conference participant kit, coffee, lunch).

Contacts:

Organizing Committee chairman Greta Gruodė, phone: +37067378502, email: g.gruode@vvf.viko.lt
Scientific Committee chairman Jūratė Aksomitienė, phone: +37068723894, email: jurakso@gmail.com


The conference is organized by Vilnius kolegija/University of Applied Sciences Faculty of Business Management and Utena University of Applied Sciences